Göçmenler için kurslar

İyi Almanca konuşan, Avusturya’da kendini çabuk evinde hisseder, günlük hayatında kendini ifade eder, burada çalışır ve topluma iştirak eder. Bunun için

  • İletişim (konuşma) destekli akşam ve Öğleden sonra kursları
  • Resmi dairelere eğitim gezileri
  • Viyana’ya günlük gezi
  • Bitirme sınavı

sunmaktayız.

Kurslarımızda katılımcılar Almancada A1, A2, B1 ve B2 seviyelerini öğrenirler. Adı geçen seviyeler Avrupa Birliği tarafından bütün Avrupa ülkeleri tarafından referans olarak alınırlar. Böylece katılımcılar entegrasyon antlaşmasına göre gerekli sınavları vermek ve kazanmak için yeterli bilgiye sahip olurlar.

Süreç ve İçerik

Kurslarımız 150 Üniteden oluşur ve 25 hafta devam eder. Genel olarak haftada iki defa, her defa üçer saat (ders araları dahil,Öğleden sonra ve Akşam) verilir. Her ders günü üç üniteye denk gelir.

Ders dili Almanca’dır. Kurs öğretmenlerimiz yabancı dil olarak Almancayı öğretmek için eğitim görmüş ve sınanmıştır. Guruplar maksimum 15 kişiden oluşur. Derste genel olarak konuşulan Almancaya önem verilr. Bunun yanında yazılan Almanca ve elektronik  iletişim araçlarında kullanılan dil merkeze oturtulur.

Derslerimizde „Pluspunkt Deutsch – Österreich“ kitapları kullanılır. Bu kitaplar özel olarak göçmenler için hazırlanmıştır. Pratik uygulamaya yönelik hazırlanmış olan  bu kitaplar katılımcıları günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlar.

Kursta anlatılan konuların odağında göçmenlerin ilgisini çeken Avusturya kültürü bulunmaktadır. Federal başkente (Vıyana) yapılan eğitici geziler sadece konuşma dilinin engelini yok etmiyor, aynı zamanda katılımcılara resmi dairelerde yardımcı oluyoruz.

Denklik (Geçerlilik) ve Sınavlar

Hollabrunn Dil Okulu (Sprachschule Hollabrunn) Avusturya Entegrasyon Fonu’nun(ÖIF)Österreıchische Integrationsfonds” sertifikasına sahiptir. Bu sertifikayla göçmenlere Almanca dersi vermek için yetkilendirilmiştir. Ayrıca Avusturya Dil diploması (Österreichische Sprachdiploms ÖSD)  için gerekli lisansa da sahiptir. Bu lisansla Dil Diploması (Sprachdiplom) için gerekli sınavı yaptırmaya yetkilidir.

Ücretler

Kurs ücreti 900 EUR dir ve kursun başlangıcında ödenir.

İltica hakkına sahip olanlar, Avusturya Entegrasyon Fonundan (Österreichische İntegrationsfond)  maddi destek için müracaat edebilirler. Bunun için kursta en az %80 oranında hazır bulunmak zorunluluğu mevcuttur.

Kurs Başlangıcı

Yeni bir kursun başlaması talebe bağlıdır. Bunun için bizim sekreterliğimize müracaat etmenizi rica ederiz.